دانلود رایگان کلید و دفترچه آزمون های ارشد
  ***************************************************************************************************

 

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد
رشته های مدیریت اجرایی و MBA


 
سراسری سال 1388 دفترچه شماره 1 (pdf) دفترچه شماره 2 (pdf)
سراسری سال 1387 دفترچه شماره 1 (pdf) دفترچه شماره 2 (pdf)
سراسری سال 1386 دفترچه شماره 1 (pdf) دفترچه شماره 2 (pdf)
سراسری سال 1385 دفترچه شماره 1 (pdf)  
سراسری سال 1384 دفترچه شماره 1 (pdf)  
سراسری سال 1383 دفترچه شماره 1 (pdf)  
آزاد سال 1387 دفترچه سوالات  (pdf)  
آزاد سال 1386 دفترچه سوالات  (pdf)  
آزاد سال 1385 دفترچه سوالات  (pdf)  
آزاد سال 1384 دفترچه سوالات  (pdf)